Iiiicccceecreeaaaam – Vilks / Ghostdog / Montreal Graffiti

Time for a treat… IiiiiIIiiICCCcccceeee CCrrrrreeeaaam!

Found in Montreal by Vilks Vilks